Players who have played for Federal Areas Leopards

Afaq Raheem 2008/09
Babar Naeem 2008/09
Bazid Khan 2009/10
Iftikhar Anjum 2008/09
Imad Wasim 2009/10
Junaid Nadir 2009/10
Mohammad Rameez 2009/10
Mohammad Salman 2008/09
Naeem Anjum 2009/10
Naved Ashraf 2008/09
Naved Malik 2009/10
Raheel Majeed 2008/09-2009/10
Saeed Ajmal 2008/09
Shehzad Azam 2009/10
Shoaib Akhtar 2008/09-2009/10
Sohail Tanvir 2008/09
Umair Khan 2008/09-2009/10
Umar Amin 2008/09-2009/10
Usman Saeed 2008/09-2009/10
Yasim Murtaza 2009/10
Yasir Arafat 2008/09