Players who have played for Uttar Pradesh Cricket Association XI

Abid Khan 2008/09-2010/11
I Ahmad 2016/17-2017/18
Akash Kumar 2013/14
AN Alam 2013/14-2014/15
ND Ali 1999/00
Almas Shaukat 2013/14-2017/18
Amir Khan 2008/09-2014/15
Z Ansari 2016/17-2017/18
HL Asnora 2014/15
BT Awasthi 2008/09-2009/10
Bhuvneshwar Kumar 2009/10
S Chaubey 2016/17
P Chaudhary 2016/17
S Chaudhary 2016/17
PP Chawla 2008/09-2010/11
S Choubay 2016/17
P Choudhary 2016/17
R Choudhary 2009/10-2010/11
S Choudhary 2016/17
VH Choudhary 2014/15
M Dagar 2013/14-2014/15
Digvijay Singh 2014/15
AM Dixit 2014/15
SKV Dorai 1999/00
SS Dubey 2016/17
ER Dwivedi 2009/10-2017/18
RB Elahi 2008/09
PP Gupta 2009/10-2010/11
PS Gupta 2009/10-2016/17
Imtiyaz Ahmed 2008/09-2010/11
R Inder Singh 2013/14
Israr Azim 2016/17
Isser Khan 2014/15
S Jaiswal 1999/00
S Jakhmola 1999/00
M Kaif 1999/00-2013/14
KK Kanojia 1999/00
AG Kapoor 1999/00-2008/09
KK Kaushal 2016/17
M Kaushik 2016/17
SN Khan 2016/17
P Kumar 2008/09-2017/18
PP Malviya 2008/09
AS Mishra 2013/14-2016/17
Mohammad Javed 2014/15
Mohammad Saif 2016/17-2017/18
AG Murtaza 2010/11-2014/15
AD Nath 2013/14-2017/18
RG Pal 2013/14-2014/15
Abhishek R Pandey 2008/09
DJ Pandey 2014/15
GK Pandey 1999/00
Parvinder Singh 1999/00-2014/15
SK Raina 2017/18
A Rajpoot 2013/14-2017/18
M Raza 1999/00
Rizwan Ahmed 2010/11
M Saif 1999/00
SR Saini 2016/17
Samarth Singh 2016/17-2017/18
Saurabh Kumar 2013/14-2017/18
SS Sengar 2008/09
R Sharma 2016/17
UA Sharma 2013/14-2017/18
RU Shukla 2008/09-2010/11
SS Shukla 2009/10-2010/11
RK Singh 2014/15-2017/18
RP Singh 2014/15
SP Singh 2008/09
RP Srivastava 2010/11
SJ Srivastava 1999/00
TM Srivastava 2008/09-2014/15
Tahir Abbas 2008/09-2009/10
GY Tomar 2016/17
SK Tomar 2016/17
A Tripathi 2016/17
MB Tripathi 1999/00
Kartik Tyagi 2017/18
S Tyagi 2008/09-2013/14
AB Yadav 2010/11
AK Yadav 2009/10-2010/11
Jyoti P Yadav 1999/00
Kuldeep Yadav 2013/14-2016/17
UD Yadav 2016/17
AW Zaidi 1999/00