Players who have played for UP Warriorz Women

K Anjali Sarvani 2022/23
PG Chopra 2022/23
S Ecclestone 2022/23
Rajeshwari S Gayakwad 2022/23
GM Harris 2022/23
AJ Healy 2022/23
S Ismail 2022/23
TM McGrath 2022/23
KP Navgire 2022/23
SS Sehrawat 2022/23
SB Shaikh 2022/23
DB Sharma 2022/23
DP Vaidya 2022/23
SV Yashasri 2022/23