Players who have played for India Veterans

HR Adhikari 1980/81
M Amarnath 1997/98
AA Baig 1990/91
BS Bedi 1990/91
AR Bhat 1997/98
RMH Binny 1993/94
CPS Chauhan 1990/91
Daljit Singh 1990/91
M Dalvi 1990/91
AD Gaekwad 1990/91
KD Ghavri 1990/91-1997/98
S Guha 1980/81
Vijay S Hazare 1980/81
SC Khanna 1990/91-1993/94
SMH Kirmani 1993/94-1997/98
G Kishenchand 1980/81
Madan Lal 1990/91-1993/94
AO Malhotra 1997/98
MK Mantri 1980/81
S Mushtaq Ali 1980/81
SV Nayak 1997/98
CS Pandit 1997/98
RD Parkar 1990/91
SM Patil 1993/94-1997/98
DG Phadkar 1980/81
P Roy 1980/81
BS Sandhu 1990/91-1993/94
C Sharma 1997/98
PK Shivalkar 1993/94
RC Shukla 1990/91-1993/94
SW Sohoni 1980/81
V Sundaram 1990/91
PR Umrigar 1980/81
DB Vengsarkar 1997/98
Yashpal Sharma 1997/98