Players who have played for India 1983

M Amarnath 1998/99
RMH Binny 1998/99
Kapil Dev 1998/99
Madan Lal 1998/99
SM Patil 1998/99
BS Sandhu 1998/99
RJ Shastri 1998/99
K Srikkanth 1998/99
S Valson 1998/99
DB Vengsarkar 1998/99
Yashpal Sharma 1998/99