Players who have played for Central Zone Under-22s

R Adnani 1979/80-1980/81
P Agarwal 1974/75
P Ahsan Khan 1978/79-1981/82
Amir Singh 1980/81
A Anand 1982/83
S Anand 1981/82
MA Ansari 1981/82-1982/83
Arif Hussain 1974/75
Arifuddin 1978/79
AB Asawa 1981/82
P Ashen 1980/81
Ashok Kumar 1974/75
Azhar Ahmed 1985/86
TK Bhattacharya 1976/77-1977/78
Bhupendra Singh 1981/82
B Bhushan 1982/83-1983/84
C Chatterjee 1976/77
S Chaturvedi 1978/79-1981/82
HN Dara 1976/77-1977/78
M Deoras 1981/82
Dhaniram 1976/77
Gajraj Singh 1980/81
UI Gani 1985/86
RP Gawande 1985/86
VS Gawate 1978/79-1979/80
U Ghani 1974/75-1975/76
V Gowle 1980/81
Hashmat Hussain 1985/86
M Hassan 1975/76
S Hignikar 1984/85
PB Hingnikar 1985/86
Indrapal Singh 1985/86
S Jain 1985/86
S Jain 1984/85
A Javed 1974/75-1976/77
M Javede 1976/77
SA Joshi 1979/80
DG Kadu 1975/76
KB Kala 1982/83-1983/84
MH Khan 1980/81
SS Khandkar 1979/80-1981/82
SN Krishnan 1979/80
AB Laghate 1984/85
SS Lahore 1983/84
Lokendra Singh 1975/76
A Mathur 1978/79
N Mathur 1977/78
S Mehrotra 1978/79-1980/81
GL Mishra 1984/85-1985/86
AV Mudkavi 1983/84-1985/86
SV Mudkavi 1979/80-1981/82
B Mustafa Khan 1977/78-1978/79
K Nagaraj 1980/81
SMR Naqvi 1977/78-1979/80
AN Nerker 1976/77
P Pandey 1974/75
A Pandit 1985/86
PM Pankule 1977/78
R Patel 1975/76
TD Patel 1983/84
SJ Phadkar 1974/75
Prahalad Singh 1976/77
D Ram 1975/76-1977/78
G Rao 1975/76
JK Rathore 1975/76
AM Saheba 1976/77
MS Sahni 1983/84
RV Sapru 1982/83-1983/84
M Satokar 1985/86
Sharafat Hussain 1974/75-1976/77
G Sharma 1976/77-1981/82
KK Sharma 1983/84
M Sharma 1974/75
S Sharma 1977/78-1978/79
PM Shetty 1981/82
N Shirke 1979/80
OP Shrivastava 1978/79
T Shukla 1982/83
RP Singh 1981/82-1983/84
MV Singwekar 1975/76
V Sinha 1980/81-1982/83
B Soni 1974/75-1977/78
A Srivastava 1983/84
OP Srivastava 1977/78
DJ Subedar 1974/75
Sukhvinder Singh 1980/81
RG Talwar 1982/83-1984/85
A Tandon 1980/81
VS Vats 1982/83-1984/85
S Vyas 1981/82
HR Wasu 1979/80
Yusuf Ali Khan 1981/82-1983/84