Players who have played for Bombay Under-19s

AB Agarkar 1994/95-1995/96
A Arai 1993/94-1994/95
AN Aroskar 1995/96
SV Bahutule 1989/90-1991/92
SB Bangar 1990/91-1991/92
MB Bangera 1995/96
FI Bhabha 1991/92-1993/94
ZM Bharucha 1987/88-1988/89
R Bhimani 1987/88
SV Bhosale 1989/90-1990/91
NJ Bhosle 1990/91
AP Dani 1991/92
B Dharat 1992/93
JV Dhuri 1993/94-1994/95
SS Dighe 1987/88
J D'Silva 1993/94-1995/96
S Gadkari 1991/92
R Ganpule 1989/90
RS Gavaskar 1992/93-1994/95
PS Gawade 1990/91-1992/93
MM Ghadially 1988/89-1989/90
B Gharat 1992/93
KV Godbole 1987/88
S Gulwadi 1995/96
R Hirlekar 1991/92-1992/93
W Jaffer 1994/95-1995/96
MV Joglekar 1990/91-1992/93
MS Kadrekar 1987/88-1990/91
AV Kale 1987/88-1991/92
VG Kambli 1988/89-1990/91
S Kannan 1995/96
B Karanjia 1992/93
AS Karnik 1989/90-1991/92
D Kerkar 1989/90-1990/91
H Khan 1988/89
NY Khan 1989/90-1991/92
M Khurana 1994/95
NM Kulkarni 1991/92
A Mahadeshwar 1995/96
R Malviya 1994/95
A Marawah 1987/88-1988/89
Maroof Khan 1990/91-1992/93
PL Mhambrey 1990/91
KS More 1995/96
RC More 1987/88-1988/89
RF Morris 1993/94-1995/96
AA Muzumdar 1990/91-1993/94
S Nakhare 1992/93
CA Nimonkar 1988/89-1990/91
R Padbidri 1993/94
AA Pagnis 1994/95-1995/96
JV Paranjpe 1988/89-1990/91
S Patil 1987/88
NS Patwardhan 1994/95-1995/96
S Pawar 1987/88
MD Phadke 1991/92
S Poojari 1992/93
KR Powar 1992/93-1994/95
S Pujari 1993/94
V Rambhia 1994/95
AA Ranade 1991/92
AA Rane 1993/94-1995/96
VR Samant 1991/92
JV Sampat 1991/92-1993/94
MV Sane 1991/92-1993/94
VS Sarang 1995/96
R Sarfare 1993/94
S Sawant 1987/88
M Shah 1992/93
VA Shahane 1988/89
FMM Shaikh 1994/95-1995/96
Santosh Shetty 1995/96
TV Shringare 1992/93-1993/94
A Tapeli 1995/96
A Tatkar 1988/89-1989/90
SR Tendulkar 1988/89
AA Velaskar 1993/94
AR Yalvigi 1990/91-1993/94