Players who have played for Bombay Under-16s

S Adhikari 1994/95
AB Agarkar 1992/93-1993/94
A Arai 1991/92
AN Aroskar 1993/94
Atiq Saeed 1993/94
MB Bangera 1993/94
FI Bhabha 1990/91
P Bhabha 1990/91
A Bhalekar 1995/96
AN Dhulap 1995/96
JV Dhuri 1991/92
NG Gavas 1995/96
RS Gavaskar 1991/92
A Ghosalkar 1992/93
KV Godbole 1990/91-1991/92
S Govekar 1992/93
PA Gupte 1990/91
R Hirlekar 1995/96
PD Jadhav 1993/94-1995/96
W Jaffer 1992/93-1993/94
V Jain 1993/94
A Jaywant 1992/93-1994/95
D Jaywant 1991/92
IS Kanulkar 1995/96
SS Kapale 1990/91
YV Kaudare 1994/95-1995/96
S Khot 1991/92
R Malviya 1991/92
T Mankar 1994/95
Maroof Khan 1990/91
F Memlekar 1992/93
KS More 1992/93-1994/95
RF Morris 1991/92-1992/93
A Mungekar 1995/96
AA Muzumdar 1990/91
R Naik 1995/96
A Nanji 1995/96
S Nesarikar 1992/93
AR Padwal 1990/91
AA Pagnis 1991/92-1994/95
K Parpillewar 1994/95-1995/96
D Pathak 1993/94
A Patil 1994/95
S Patkar 1995/96
RV Pawar 1994/95-1995/96
KR Powar 1990/91-1991/92
C Pradhan 1991/92-1992/93
V Rambhia 1991/92
AA Rane 1991/92-1992/93
R Rudra 1992/93
MM Sakhalkar 1990/91
A Sakpal 1991/92
JV Sampat 1990/91
MV Sane 1990/91
Sangram Singh 1990/91
VS Sarang 1993/94
FMM Shaikh 1993/94
P Sharma 1992/93
H Shende 1994/95
AM Shetye 1994/95-1995/96
TV Shringare 1990/91
A Tanavade 1992/93-1993/94
M Thakkar 1992/93
S Vaidya 1994/95
C Vakharia 1993/94-1994/95
AR Yalvigi 1990/91