Players who have played for Bombay Under-15s

PK Amre 1983/84
M Ankolekar 1984/85
SV Bahutule 1987/88
FI Bhabha 1989/90
ZM Bharucha 1984/85
K Bhave 1979/80
R Bhimani 1979/80-1981/82
A Bhingarde 1983/84
Y Bhosle 1983/84
A Choudhary 1979/80-1980/81
C Dhanani 1986/87
V Dongre 1984/85
D D'Souza 1987/88
AR Edekar 1980/81-1981/82
R Ganpule 1985/86
A Gawde 1988/89
PS Gawade 1988/89
KV Godbole 1984/85-1986/87
V Gupte 1981/82
R Hirlekar 1986/87-1988/89
B Iqbal Khan 1983/84
SM Jadhav 1981/82-1983/84
K Jai 1981/82
MV Joglekar 1987/88-1988/89
S Joshi 1984/85
S Joshi 1979/80
MS Kadrekar 1985/86-1986/87
F Kadri 1979/80
AV Kale 1986/87-1987/88
VG Kambli 1985/86-1986/87
SS Kapale 1989/90
M Karande 1984/85
AS Karnik 1987/88
S Kelkar 1979/80
D Kerkar 1985/86-1986/87
M Khan 1980/81
S Kotra 1983/84
NM Kulkarni 1987/88
SK Kulkarni 1980/81-1981/82
C Lobo 1980/81
C Maben 1983/84
AD Marathe 1980/81-1981/82
Maroof Khan 1989/90
R Mazumdar 1985/86
RC More 1984/85
A Muni 1983/84
AA Muzumdar 1988/89-1989/90
G Muzumdar 1984/85
U Nagvekar 1983/84
J Nagvelkar 1983/84
S Nakhare 1988/89
CA Nimonkar 1984/85-1985/86
AR Padwal 1989/90
JV Paranjpe 1985/86-1986/87
AB Parulekar 1979/80
S Patil 1984/85
V Patil 1986/87
J Pawar 1989/90
CM Pereira 1980/81
A Pershad 1984/85
MD Phadke 1988/89
M Phadtre 1988/89
S Pore 1987/88
KR Powar 1989/90
A Prasad 1985/86
V Puntambekar 1979/80
AA Ranade 1987/88
JV Sampat 1987/88-1989/90
MV Sane 1987/88-1989/90
R Sanghi 1985/86
Sangram Singh 1989/90
R Sardesai 1979/80
S Sathe 1986/87
S Sawant 1983/84
A Sawhney 1979/80
M Shah 1988/89
M Shah 1979/80
N Shah 1980/81
S Sheth 1983/84
A Shingarde 1981/82
TV Shringare 1989/90
B Solkar 1987/88
S Srikhande 1984/85
A Syed 1988/89
SK Talpade 1980/81-1981/82
SR Tendulkar 1985/86-1987/88
JV Thakre 1980/81-1981/82
V Tulzapurkar 1980/81
S Vaidya 1988/89
K Vasania 1981/82
S Vatikar 1989/90
AR Yalvigi 1988/89-1989/90