Players who have played for Sylhet Sunrisers

Aks Swadhin 2021/22
Alauddin Babu 2021/22
Alok Kapali 2021/22
Anamul Haque Bijoy 2021/22
RS Bopara 2021/22
CA Ingram 2021/22
Jubair Hossain 2021/22
Mithun Ali 2021/22
Mizanur Rahman 2021/22
Mosaddek Hossain 2021/22
Mukhtar Ali 2021/22
Nadif Chowdhury 2021/22
Nazmul Islam 2021/22
Sanjamul Islam 2021/22
Shafiul Hayat 2021/22
Shiraz Ahmed 2021/22
LMP Simmons 2021/22
Sohag Gazi 2021/22
Taskin Ahmed 2021/22
KOK Williams 2021/22