Players who have played for Sri Lanka Blues

SSD Arachchige 2021
KIC Asalanka 2022
KNA Bandara 2021-2022
DM de Silva 2021-2022
KNM Fernando 2021
KWSL Fernando 2022
SA Fernando 2021
MD Gunathilleke 2022
LU Igalagamage 2022
PAKP Jayawickrama 2021-2022
ECDP Karunaratne 2022
RAS Lakmal 2021
PAD Lakshan 2021
PM Liyanagamage 2022
SG Liyanage 2022
LMD Madushanka 2021-2022
AK Perera 2021
KKV Perera 2021
CAK Rajitha 2022
P Rathnayake 2021
SMLD Samarakoon 2021-2022
WSR Samarawickrama 2021-2022
MM Theekshana 2021
KLJ Vimukthi 2022