Players who have played for India C

MA Agarwal 2019/20
Anmolpreet Singh 2019/20
RD Chahar 2018/19
PK Garg 2019/20
S Gill 2018/19-2019/20
RN Gurbani 2018/19
KD Karthik 2019/20
IP Kishan 2018/19
DS Kulkarni 2019/20
M Markande 2019/20
A Mukund 2018/19
AR Patel 2019/20
D Pathania 2019/20
IC Porel 2019/20
AM Rahane 2018/19
SK Raina 2018/19
P Roy 2018/19
N Saini 2018/19
R Samarth 2018/19
Jalaj S Saxena 2019/20
V Shankar 2018/19
Umar Nazir 2018/19
Virat Singh 2019/20
MS Washington Sundar 2018/19
SA Yadav 2018/19-2019/20