Players who have played for Saurashtra Cricket Association XI

FU Bambhaniya 2007/08
AA Barot 2017/18
AR Bhat 2014/15
JH Bhatti 2011/12-2012/13
BM Chauhan 2007/08-2014/15
DM Chauhan 2011/12
JM Chauhan 2017/18
AU Dave 2011-2011/12
RR Dave 2007/08-2013
HM Desai 2017/18
RV Dhruve 2007/08-2010/11
MA Dodia 2011-2011/12
ND Doshi 2007/08-2012/13
SP Jackson 2008/09-2017/18
BN Jadeja 2008/09-2013
DA Jadeja 2013-2017/18
RA Jadeja 2008/09-2011/12
CS Jani 2011-2014/15
VM Jivrajani 2017/18
SD Jogiyani 2007/08-2014/15
VH Joshi 2012/13-2014/15
SH Kotak 2007/08-2008/09
KR Makwana 2008/09-2014/15
SM Maniar 2007/08-2012/13
PS Mehta 2007/08-2011
SK Natkan 2007/08
AR Odedra 2010/11
JA Odedra 2007/08-2013
KM Parmar 2017/18
KD Patel 2017/18
SS Patel 2017/18
CR Pathak 2007/08-2014/15
CA Pujara 2007/08-2012/13
HR Rathod 2011-2011/12
NR Rathod 2007/08
KC Raval 2007/08-2014/15
SM Sanandiya 2007/08-2017/18
JN Shah 2007/08-2017/18
PI Solanki 2011-2014/15
SK Trivedi 2011/12
S Tyagi 2014/15
JD Unadkat 2011/12-2017/18
KM Vaghela 2007/08
AV Vasavada 2008/09-2017/18
VJ Vasoya 2008/09
SB Vyas 2017/18