Players who have played for Central Zone Under-19s Women

G Agarwal 2012/13
Anjali Singh 2015/16-2017/18
NS Badwaik 2012/13-2013/14
PM Bharadwaj 2007/08
MO Bundela 2007/08
BR Choudhary 2017/18
NH Choudhary 2007/08
P Choudhary 1999/00
PK Choudhary 2012/13
Deepali Singh 2012/13
SK Devi 2015/16-2017/18
PD Dimri 1999/00
Ekta Singh 2014/15-2017/18
BS Fulmali 2012/13-2013/14
AD Garg 2015/16-2017/18
NN Gaur 2016/17
RR Goyal 1999/00
RB Gupta 1999/00
S Gupta 1999/00
TM Gupta 1999/00
YK Gurnule 2007/08
LM Inamdar 2017/18
VR Jain 1999/00
TR Jha 2012/13-2013/14
CD Joshi 2014/15
RD Joshi 1999/00
TR Kala 2015/16-2017/18
RA Kanojiya 2014/15-2016/17
DD Kasat 2015/16-2016/17
M Kaur 2017/18
N Kaushik 1999/00
SR Kaushik 2012/13-2013/14
VU Khandkar 2012/13-2014/15
A Kirkire 1999/00
NT Kohale 2016/17
Kshama Singh 2017/18
SP Kumawat 2015/16-2016/17
MS Malik 2016/17
BL Mandlik 1999/00
SL Meena 2014/15-2017/18
Meghna Singh 2012/13
MR Meshram 2007/08
SU Mishra 2007/08
KS Nagwani 2012/13
Neetu Singh 1999/00
TY Nigam 2013/14
Nikita Singh 2015/16
SP Pandey 2015/16
SS Pandey 2007/08
YP Pandey 2014/15-2016/17
NM Parween 2012/13-2015/16
N Pharasi 2007/08
AR Prajapati 2015/16
KS Puntambekar 1999/00
NK Rathar 2007/08
SA Raut 2007/08
NC Salunke 2014/15
AK Sharma 2012/13-2014/15
D Sharma 2007/08
DB Sharma 2012/13-2014/15
S Sharma 2016/17
Shivangiraj Singh 2007/08
PS Soni 2015/16-2017/18
KG Tamta 2014/15-2015/16
RG Tank 2017/18
SA Thapliyal 2013/14
DS Tiwari 2017/18
B Tomar 2007/08
P Vastrakar 2014/15-2015/16
SM Verma 2013/14-2015/16
KA Yadav 2014/15
Poonam Yadav 2007/08
PJ Yadav 2013/14