Players who have played for Saurashtra Under-17s

K Agarwal 1989/90
VA Agath 2005/06
AS Amarkotia 2003/04
HD Anghan 2007/08
M Badami 1986/87
MK Baraiya 2006/07-2007/08
MV Barot 2007/08
DH Bhatt 1989/90
PJ Bhatt 1986/87
SH Bhojani 2007/08
KD Bokhiriya 2006/07
RK Chaudhary 2007/08
BA Chauhan 2004/05-2005/06
H Chauhan 1989/90
HP Chauhan 2005/06
SM Chauhan 2005/06
B Chavda 1986/87
SA Chavda 2002/03-2003/04
HR Chhaya 2005/06
AU Dave 2006/07-2007/08
RR Dave 2004/05-2005/06
R Dhayani 1989/90
DR Dobariya 2006/07
DP Gadhiya 2005/06
KP Gohil 2004/05
BM Gor 2004/05
SP Jackson 2002/03-2003/04
BN Jadeja 2003/04-2004/05
BP Jadeja 2007/08
HK Jadeja 2004/05-2005/06
RA Jadeja 2002/03-2003/04
AB Jadhav 2002/03-2003/04
CS Jani 2005/06-2006/07
HM Jivarajani 2004/05
VM Jivrajani 2007/08
VH Joshi 2003/04-2004/05
M Karavadra 1986/87
P Karia 1989/90
M Keshwala 2002/03
SH Kotak 1989/90
MM Kuhada 2007/08
AK Kunchala 2005/06
A Litesh 1986/87
MB Majithia 1986/87
KH Makwana 2004/05
RB Mandaviya 2002/03
BJ Mehta 2006/07
VV Mehta 1989/90
AR Odedra 2007/08
HJ Odedra 2002/03-2003/04
JV Odedra 2005/06-2006/07
Nilesh R Odedra 1989/90
SS Odedra 2005/06-2006/07
CR Oza 2005/06
SK Padhiyar 2002/03
RB Panchal 2006/07
JN Pandya 2006/07
NJ Parekh 2002/03
KM Parmar 2007/08
NN Parmar 1989/90
HJ Parsana 1986/87
SH Pasaliya 2005/06-2006/07
AK Patel 2007/08
DN Patel 2002/03-2003/04
PK Patel 2002/03
CR Pathak 2003/04
CA Pujara 2002/03-2003/04
H Purohit 1989/90
P Raithattha 1986/87
CH Rajpura 2004/05
KC Rajwadia 2006/07-2007/08
JI Rana 2004/05
NP Rana 1986/87
HR Rathod 2004/05-2005/06
RI Rathod 2002/03-2003/04
ML Samani 1989/90
Sandeep Singh 2002/03
KA Sharma 2003/04
VD Sheth 2005/06-2006/07
MR Sodhatra 2002/03
PI Solanki 2006/07
HS Somaiya 2007/08
S Turathia 1986/87
NT Vaghela 1986/87
SB Vala 2002/03
AV Vasavada 2004/05-2005/06
VJ Vasoya 2002/03
PD Vitthalpara 2003/04
RH Vyas 2003/04
AB Zala 2002/03-2003/04
MC Zala 2007/08