Players who have played for Chandigarh

Abhishek Singh 2023/24
Arjun Azad 2019/20-2023/24
Arslan Khan 2019/20-2023/24
M Ashwin 2023/24
R Bawa 2021/22-2023/24
S Bawa 2009/10
S Bhambri 2019/20-2023/24
R Bishnoi 2019/20-2022/23
Y Chaudhary 2021/22-2022/23
P Chopra 2009/10
Devinder Singh 2021/22
R Dhanda 2022/23-2023/24
G Gambhir 2009/10-2022/23
A Garg 2023/24
Gurender Singh 2009/10-2023/24
Harnoor Singh 2021/22-2023/24
Jagjit Singh 2019/20-2023/24
Jaskaran Singh 2019/20-2021/22
Jaskaranvir Singh 2019/20-2021/22
K Kaila 2023/24
A Kanwar 2019/20
S Kanwar 2020/21-2021/22
H Kapoor 2022/23-2023/24
Karanveer Singh 2019/20
V Kashyap 2023/24
U Kaul 2019/20-2020/21
A Kaushik 2019/20-2023/24
BB Lather 2020/21-2023/24
A Lubana 2020/21-2022/23
K Mahajan 2019/20-2023/24
Mandeep Singh 2020/21-2023/24
Naveen 2009/10
SN Nirmohi 2019/20-2022/23
N Pandita 2023/24
Arjit Pannu 2021/22-2023/24
Arpit Pannu 2019/20-2023/24
A Parashar 2019/20
G Puri 2019/20-2023/24
A Rana 2022/23-2023/24
B Sharma 2019/20-2020/21
Sandeep Sharma 2021/22-2023/24
M Sidhu 2023/24
PK Singh 2019/20
B Sran 2019/20
A Sudan 2023/24
Surya Singh 2012/13
PK Vaidik 2021/22
Vivek 2012/13
M Vohra 2019/20-2023/24