Players (K) who have played for Saurashtra Under-16s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

K K 2016/17
VP Kadivar 2009/10-2014/15
BM Kadwani 2005/06
M Kakad 1979/80
L Kakkad 1999/00
AB Kamalia 2002/03-2004/05
AK Kamalia 2005/06-2007/08
RK Kamalia 2008/09
A Kambi 1981/82
AA Kanabar 2021/22-2022/23
K Kanahar 1994/95
K Kanarara 1994/95
H Kanbi 2022/23
HM Kanjia 1979/80-1989/90
V Kanjia 1982/83
NV Kansagra 2002/03-2006/07
KS Karamchandani 2009/10-2014/15
Karamchandani Kunal 2015/16-2016/17
DD Karamta 2013/14-2022/23
Karan 2016/17-2019/20
SD Karathia 2006/07-2014/15
S Karathiya 2014/15
B Karavadra 1976/77-1979/80
M Karavadra 1985/86-1989/90
R Karavadra 1995/96
R Karavadra 1992/93
US Karavadra 1996/97-2003/04
V Karavadra 1995/96
A Karetha 2018/19-2019/20
AM Karetha 2012/13-2017/18
A Karia 1982/83-1990/91
P Karia 1987/88-1989/90
PA Karia 2014/15-2023/24
PD Karia 1980/81-1985/86
RA Karovadra 1998/99-2003/04
R Kasmani 1992/93
J Katkoria 1975/76-1979/80
H Kerai 2018/19
KP Kesari 1947/48
SN Kesari 1957/58-1961/62
M Keshwala 2002/03
SP Keshwala 1977/78-1987/88
V Ketan 1981/82
S Khachar 1979/80
SS Khachar 2011/12
PK Khakhar 1980/81-1998/99
P Khakhi 2015/16
J Khakhria 2021/22
RD Khanwilkar 1975/76-1978/79
Kharsani 1956/57
V Kher 2018/19
YP Khetani 2008/09
B Khoraba 1996/97
MH Khuman 2009/10
M Khunt 2018/19
M Khuti 1984/85
P Kishan 1948/49
G Kishenchand 1946/47
Kishorsinh 1949/50
HS Kotak 2015/16-2023/24
SH Kotak 1989/90-2013/14
C Kothari 1981/82
H Kothari 1957/58
K Kothari 1980/81-1981/82
AA Kotharia 2010/11-2017/18
A Kotiya 2005/06
R Kuchchadia 1979/80
KS Kugasiya 2013/14-2017/18
KM Kuhada 2010/11-2012/13
MM Kuhada 2007/08-2010/11
MR Kumpavat 2009/10
AK Kunchala 2002/03-2010/11
S Kutubuddin 1948/49-1957/58