Players who have played for Seenigama Ladies

HP Adikari 2012/13
Angika 2012/13
VT Chathurangi 2016/17-2018/19
DS Chathurani 2014/15
I Chathurani 2016/17-2018/19
NBGY Chathurika 2014/15
Danakshi 2012/13
S Deshanjali 2014/15
WK Dilhari 2016/17-2021/22
K Dilki 2014/15
Dinakshi 2012/13
VDS Edirimuni 2020/21-2022
NN Fernando 2020/21-2022
H Gallage 2012/13
D Gayani 2012/13
P Geegange 2014/15
Halsha 2012/13
H Hansika 2021/22-2022
Harshani 2012/13
Janaki 2012/13
K Kavindi 2020/21-2022
S Kavindi 2021/22
Kawmadi 2012/13
SN Lakshitha 2016/17-2022
S Madubashini 2022
N Madushani 2014/15
KPM Malwenna 2016/17-2018/19
L Mendis 2014/15
S Mendis 2014/15
U Mendis 2014/15
WLD Mendis 2012/13
S Nilangika 2012/13-2013/14
Nilankika 2012/13
S Niwarthana 2016/17
RN Noragal 2021/22-2022
Pawani 2012/13
N Poorna 2020/21-2022
BG Probodhani 2020/21
V Rajapaksha 2020/21
SSN Ranahansi 2018/19
KPR Ranjana 2016/17-2020/21
N Sandamini 2016/17-2018/19
PS Sandeepani 2016/17-2018/19
I Sanjeewani 2012/13
M Sanjeewani 2014/15
WS Sathsarani 2016/17-2022
Sawaki 2012/13
P Senaratne 2012/13
N Shakkiya 2014/15
M Shashikala 2014/15
KGM Shehani 2013/14
Supan 2012/13
MUN Thimashini 2016/17-2018/19
P Wathsala 2020/21-2022
N Wirapperuma 2014/15
ID Witharana 2016/17-2021/22
SN Witharana 2021/22-2022