Players who have played for Seychelles

P Abhijit 2022/23
S Ananda Kunder 2014/15
AN Bhuva 2010/11-2012/13
G Bhuva 2012
P Byron 2021/22
STRA de Silva 2022/23
APH Dewage 2012-2014/15
D Dhanjibhai Patel 2014/15
KL Don Srb Sohan 2014/15
K Govind 2021/22
KHLDS Halpe 2010/11-2012/13
K Harikrishnan 2010/11-2012/13
HL Harji 2021/22-2022/23
A Hayman 2012/13
DD Hirani 2012/13
LR Hirani 2010/11
T Horpinitch 2010/11-2012/13
KK Jhadavjibhai Patel 2014/15
D Kalvin 2021/22-2022/23
HK Kamalan 2012-2014/15
N Krishna 2021/22-2022/23
SA Kunder 2010/11-2014/15
M Lalji Vadadoria 2014/15
SKDT Madusanka 2021/22-2022/23
Mazharul Islam 2021/22-2022/23
SR Mohan 2021/22-2022/23
VL Mukesh 2021/22-2022/23
SK Nagaraja 2010/11
K Naidoo 2010/11
A Nanji Bhuva 2014/15
R Nil 2021/22
KJ Patel 2010/11-2021/22
M Peter Clarke 2014/15
TKP Rajapaksha 2022/23
T Rajiv 2021/22
J Rathnayaka 2014/15
MJS Ratnayake 2010/11-2012/13
SR Rocket 2021/22-2022/23
S Rukmal 2022/23
T Shanmugam 2012-2022/23
P Thomas 2010/11
S Udhayan 2021/22-2022/23
ML Vadodaria 2010/11-2012/13
DD Varsani 2012-2012/13
SF Wattalage 2010/11