Players who have played for India Masters

M Amarnath 1994/95-2001/02
PK Amre 1998/99
KN Ananthapadmanabhan 2001/02
SA Ankola 1998/99-2001/02
HK Badani 2005
SV Bahutule 2005
ST Banerjee 2010/11
A Bhandari 2005
AR Bhat 1994/95-1998/99
RMH Binny 1994/95-2000/01
M Bisla 2005
CPS Chauhan 1994/95
N Chopra 2010/11
S Dhawan 2005
SS Dighe 2010/11
SM Gavaskar 1994/95-2000/01
KD Ghavri 1994/95-2001/02
Harvinder Singh 2005
SB Joshi 2001/02-2005
Kapil Dev 1994/95-1998/99
SC Khanna 1994/95
GK Khoda 2010/11
AR Khurasiya 2010/11
SMH Kirmani 1994/95-2001/02
NM Kulkarni 2010/11
RR Kulkarni 1998/99-2000/01
A Kuruvilla 2010/11
Madan Lal 1994/95-1998/99
AO Malhotra 1994/95-1998/99
Maninder Singh 2000/01
KS More 1998/99-2000/01
SV Nayak 1995/96-1998/99
AM Pandit 2005
CS Pandit 1998/99-2000/01
SM Patil 1994/95-1998/99
RR Powar 2005
BKV Prasad 2001/02-2010/11
MSK Prasad 2010/11
S Ramesh 2001/02-2010/11
V Rathour 2010/11
V Razdan 1998/99
BS Sandhu 1995/96-1998/99
RL Sanghvi 2010/11
C Sharma 1998/99-2000/01
RJ Shastri 2000/01
RR Singh 2010/11
L Sivaramakrishnan 2000/01
K Srikkanth 1994/95-2001/02
DB Vengsarkar 1994/95-2001/02
S Venkataraghavan 1994/95-1995/96
M Vipin Lal 2001/02
GR Viswanath 1994/95-1995/96
AS Wassan 1998/99-2010/11
Jai P Yadav 2005
NS Yadav 2000/01
Yashpal Sharma 1994/95-1998/99