Players who have played for Dhaka Metropolis

Abu Bakkar 2013/14
Abu Haider 2012/13-2022/23
Aich Mollah 2022/23
Akram Khan 1999/00
Aks Swadhin 2021/22-2022/23
Al-Amin 2013-2021/22
Ali Ahmed 2017/18
Al Sahariar 2000/01
Aminul Islam 2019/20-2022/23
Aminul Islam Bulbul 1999/00
Anisul Islam 2020/21-2021/22
Anwar Hossain Piju 2000/01
Arafat Salahuddin 2011/12
Arafat Sunny sen 2011/12-2020/21
Arman Hossain 2011/12-2013/14
Asadullah Galib 2022/23
Ashfaq Ali 1999/00
Ashiqur Rahman 2000/01
Ashrique Hossain 1999/00
Asif Ahmed 2011/12-2018/19
Asif Hasan 2014/15-2021/22
Asif Hossain 2016/17-2018/19
Aslam Ali 1999/00
Azmir Ahmed 2018/19-2022/23
Bishawnath Halder 2013-2013/14
Dolar Mahmud 2016/17-2017/18
Elias Sunny 2011/12-2019/20
Enamul Haque 1999/00
Habibul Bashar 1999/00
Halim Shah 2000/01
Hasibul Hossain 1999/00
Iftekhar Sajjad 2021/22
Jasimuddin 1999/00
Jubair Hossain 2016/17
Kazi Anik 2018/19-2022/23
Khaled Mahmud 1999/00-2000/01
Khaled Mashud 1999/00
Mafizul Islam 2000/01
Mahbubul Alam 2013
Mahfijul Islam 2022/23
Mahfuzur Rahman 1999/00
Mahmudullah 2013/14-2019/20
Manik Khan 2019/20-2022/23
Manjural Islam Monju 1999/00
Marshall Ayub 2011/12-2022/23
Masudur Rahman 2000/01
MA Matin 2000/01
Mehdi Hasan 2013/14-2017/18
Mehrab Hossain 2019/20-2021/22
Mehrab Hossain Opee 2000/01
Mehrab Hossain, jun 2011/12-2018/19
Minhajul Abedin 2021/22
Mohammad Ashraful 2000/01-2018/19
Mohammad Azim 2013/14
Mohammad Forkan 2011/12
Mohammad Naim 2018/19-2022/23
Mohammad Rafique 1999/00
Mohammad Shahid 2013/14-2017/18
Morshed Ali Khan 2000/01
Munim Shahriar 2021/22
Nabiul Islam 2017/18
Nadim Ahmed 1999/00
Naeem Hafeez 2000/01
Naimur Rahman 1999/00-2000/01
Nazmul Hossain Milon 2013/14
Nehaduzzaman 2017/18-2019/20
Niamur Rashid 2000/01
Raju Parvez 1999/00
Rakibul Hasan 2020/21-2022/23
Rakin Ahmed 2019/20-2022/23
Rayan Rafsan 2021/22
Rezaul Hasan 1999/00
Saghir Hossain 2012/13-2013/14
Saiful Islam 2000/01
Saikat Ali 2013/14-2019/20
Sajjad Ahmed 2000/01
Salahuddin Ahmed 1999/00
Shadman Islam 2013/14-2022/23
Shahbaz Butt 2011/12
Shahbaz Chouhan 2021/22
Shaheen Ahmed 1999/00
Shahidul Islam 2015/16-2021/22
Shahin Hossain 1999/00-2000/01
Shamsur Rahman 2011/12-2022/23
Sharfuddoula 2000/01
Sharifullah 2011/12-2022/23
Shohag Raza 2013/14-2014/15
Suleman Khan 2011/12-2012/13
Talha Jubair 2000/01-2013/14
Tareq Aziz 2011/12-2013/14
Tariq Mahmood 2000/01
Tasamul Haque 2011/12-2013/14
Taskin Ahmed 2011/12-2019/20
Zabid Hossain 2014/15-2020/21
Zahiduzzaman 2020/21-2022/23
Zahiruddin Sajal 1999/00
Zahoor Elahi 2000/01
Ziaul Haque 2000/01