Players (S) who have played for Cricket Club of India President's XI or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

J Sachdeh 2010
R Sadesa 2004/05
Sagar 2011/12
D Salunkhe 2015/16-2016/17
AM Salvi 2009/10-2014
V Samant 2014/15
VR Samant 1993/94-2012
VA Sane 2007/08-2008/09
R Sanghi 2000/01
RR Sanghi 1993/94
KK Sanjana 1948/49-1949/50
CT Sarwate 1944/45
P Satrashulya 1961/62
D Sawant 2001/02
R Sawant 2004/05
SH Sawant 2000/01-2001/02
V Sawant 2010
AV Setelvad 1961/62-1971/72
HM Shah 2005/06
M Shah 2010
PM Shah 1971/72
Shaleen 2011/12
Shalin 1993/94
PH Sharma 1971/72
R Sharma 2015/16
RJ Shastri 1981/82-1986/87
H Shende 2004/05-2005/06
HS Shende 2012
BR Shetty 2001/02
AM Shetye 2000/01
B Shinde 2016/17
PK Shivalkar 1961/62-1962/63
K Shroff 2014/15
Singh 2004/05
SW Sohoni 1944/45
C Solanki 2008/09
H Soni 2015/16-2016/17
H Soni 2012
BJ Spencer 1936/37
K Srikkanth 1981/82
RF Surti 1962/63
Suryaveer Singh 1961/62
JP Sweeney 1961/62