Players (K) who have played for Bombay Cricket Association President's XI or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

KM Kabadi 1956/57
SM Kabadi 1958/59-1960/61
MS Kadrekar 1985/86-1990/91
F Kadri 1979/80-1981/82
SM Kadri 1935/36-1941/42
BK Kalapesi 1922/23-1936/37
AV Kale 1986/87-1991/92
D Kalhan 1977/78
MS Kamaluddin 1980/81-1981/82
PK Kamat 1952/53-1959/60
VG Kambli 1985/86-1995/96
S Kannan 1995/96
IS Kanulkar 1995/96
BE Kapadia 1922/23-1926/27
DK Kapadia 1922/23
FE Kapadia 1925/26-1934/35
HD Kapadia 1952/53
HG Kapadia 1950/51
SS Kapale 1989/90-1990/91
M Karande 1984/85
VR Karande 1958/59
B Karanjia 1992/93
MM Karanjkar 1992/93-1995/96
P Karekar 1975/76
PS Karkera 1978/79-1980/81
VR Karkhanis 1967/68-1968/69
AB Karnik 1974/75-1977/78
AS Karnik 1987/88-1991/92
BR Karnik 1994/95
A Kasim 1962/63
PN Kasliwal 1985/86-1988/89
YV Kaudare 1994/95-1995/96
S Kawle 1986/87
A Kazim 1963/64
S Kelkar 1979/80
HM Kenkre 1974/75
LB Kenny 1938/39-1941/42
RB Kenny 1950/51-1960/61
D Kerkar 1985/86-1990/91
D Ketkar 1980/81
S Khaire 1982/83
H Khan 1988/89
M Khan 1980/81
NY Khan 1989/90-1991/92
SM Khartade 1994/95
AN Kher 1987/88-1988/89
JB Khot 1935/36-1950/51
S Khot 1991/92
M Khurana 1994/95
WF Knapp 1870/71
GN Kohli 1970/71
S Kohli 1975/76-1977/78
DV Koppikar 1938/39
JJ Kore 1944/45-1947/48
J Kotian 1950/51
S Kotra 1983/84-1986/87
SS Krishnan 1990/91
SB Kshirsagar 1977/78-1988/89
NM Kulkarni 1987/88-1995/96
RR Kulkarni 1981/82-1992/93
RV Kulkarni 1978/79-1989/90
SK Kulkarni 1980/81-1995/96
UN Kulkarni 1963/64-1968/69
V Kunath 1989/90
BK Kunderan 1955/56
VL Kurte 1962/63
A Kuruvilla 1990/91-1995/96