Players (P) who have played for Bombay or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

R Padbidri 1993/94
AR Padwal 1989/90-1990/91
AA Pagnis 1991/92-1995/96
AM Pai 1968/69-1975/76
KN Pai 1958/59-1962/63
PE Palia 1937/38
JB Palwankar 1948/49-1949/50
YB Palwankar 1944/45-1954/55
CS Pandit 1978/79-1990/91
J Pandya 1980/81
KR Panjri 1953/54-1957/58
D Parab 1975/76
V Parab 1976/77
JV Paranjpe 1985/86-1995/96
VJ Paranjpe 1961/62-1965/66
KG Pardeshi 1925/26-1932/33
R Pardeshi 1981/82
H Parikh 1960/61
J Parikh 1960/61
GA Parkar 1978/79-1985/86
L Parkar 1982/83
MI Parkar 1958/59-1959/60
RD Parkar 1962/63-1980/81
Z Parkar 1975/76-1984/85
K Parpillewar 1994/95-1995/96
JV Parsram 1949/50
AB Parulekar 1979/80
CT Patankar 1949/50-1965/66
MAK Pataudi 1967/68
BR Patel 1935/36
DM Patel 1976/77-1980/81
MP Patel 1993/94-1995/96
MS Patel 1937/38-1939/40
S Patel 1979/80
D Pathak 1993/94
GR Pathi 1974/75
A Patil 1994/95
MS Patil 1949/50-1952/53
S Patil 1984/85-1987/88
SM Patil 1975/76-1986/87
SS Patil 1989/90-1993/94
V Patil 1986/87
VS Patil 1956/57-1957/58
F Patkar 1959/60
S Patkar 1995/96
G Patki 1977/78-1978/79
NS Patwardhan 1994/95-1995/96
J Pawar 1989/90
RV Pawar 1994/95-1995/96
S Pawar 1987/88
SR Pednekar 1979/80
AA Peerbhoy 1937/38
DRH Pelham 1902/03
CM Pereira 1980/81-1984/85
A Pershad 1984/85
DG Phadkar 1944/45-1951/52
MD Phadke 1988/89-1995/96
M Phadtre 1988/89
S Poojari 1992/93
RM Poore 1892/93-1894/95
S Pore 1987/88
KR Powar 1989/90-1994/95
C Pradhan 1991/92-1992/93
V Pradhan 1979/80-1980/81
A Prasad 1985/86
HA Printer 1937/38
S Pujari 1993/94
V Puntambekar 1979/80-1981/82
SR Purohit 1959/60-1960/61