Players who have played for Bijapur Famine XI

L Amarnath 1942/43
Amir Elahi 1942/43
DB Deodhar 1942/43
BK Garudachar 1942/43
KC Ibrahim 1942/43
KR Meherhomji 1942/43
UM Merchant 1942/43
VM Merchant 1942/43
KM Rangnekar 1942/43
CT Sarwate 1942/43
SW Sohoni 1942/43