Players (S) who have played for Pakistan International Airlines or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Saadullah 2016/17
Sadiq Mohammad 1961/62-1966/67
Sadiq Raza 1987/88
Saeed Ahmed 1961/62-1962/63
Saeed Ahmed 1973/74-1976/77
Saeed Anwar 2011/12-2012/13
Sagheer Abbas 1989/90-1999/00
Sajid Hussain 1986/87-1987/88
Sajid Khan 1989/90-1993/94
Sajjad Ahmed 1976
Salahuddin 1972/73-1978/79
Saleem Altaf 1967/68-1981/82
Saleem Anwar 1977/78-1978/79
Saleem Rana 1971/72
Salman Afridi 2011/12
Salman Saeed 2012/13-2016/17
Saqlain Mushtaq 1994/95-2003/04
Sarfraz Ahmed 2006/07-2015/16
Shafqat Rana 1964-1978/79
Shahid Bashir 1973/74
Shahid Etemad 1973/74
Shahid Hafeez 1980/81
Shahid Ilyas 2015/16-2016/17
Shahid Mohammad 1979/80-1987/88
Shahid Qureshi 1962/63-1964
Shahpur Jamal 1979/80-1980/81
Shayan Jahangir 2011/12-2016/17
Sheharyar Ghani 2010/11-2018/19
Shehzar Mohammad 2009/10-2018/19
Shoaib Akhtar 1994/95-1995/96
Shoaib Khan (Peshawar) 2004/05-2018/19
Shoaib Malik 1998/99-2013/14
Shoaib Mohammad 1976/77-2001/02
Shujauddin 1967/68-1971/72
Sikander Bakht 1975/76
Sikander Butt 1964/65
Sikander Mirza 1960/61-1964/65
Sohail Jaffar 1996/97-2001/02
Sohail Miandad 1993/94-1994/95
Sohail Qureshi 1986/87-1987/88
Subhan Khan 2012/13
Syed Rafaiy Safdar 2015/16