Hat-Tricks for Bombay

JB Khot v BarodaBrabourne Stadium, Bombay1943/44f16892
UN Kulkarni v GujaratShastri Maidan, Anand1963/64f25015
AM Ismail v SaurashtraBrabourne Stadium, Bombay1973/74f29849