Highest Partnerships Against Band-e-Amir Dragons By Hindukush Stars

175 Hazratullah Zazai & Jalat KhanAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2022tt11174
20 Hazratullah Zazai & Usman NooriAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2022tt11174
347 Hazratullah Zazai & Zia-ul-HaqAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2022tt11174
41 Zia-ul-Haq & Nisar WahdatAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2022tt11174
531 Nisar Wahdat & Akbar MusazaiAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2022tt11174
62 Nisar Wahdat & ShamsurrahmanAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2022tt11174
711 Nisar Wahdat & Muslim MusaAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2022tt11174
87 Nisar Wahdat & Fitratullah KhawariAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2022tt11174
912*Nisar Wahdat & Abdullah AdilAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2022tt11174