Highest Partnerships For Band-e-Amir Dragons Against Hindukush Stars

186 Asif Musazai & Karim JanatAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2022tt11174
211 Asif Musazai & Farmanullah SafiAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2022tt11174
313 Farmanullah Safi & Tahir KhanAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2022tt11174
478*Farmanullah Safi & Khalid UsmanAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2022tt11174