Gahanga International Cricket Stadium, Kigali - Most Fielder Catches in Innings in Twenty20 matches

3KS BagabenaRwanda v Ghana2021tt9917
3JK VifahRwanda v Ghana2021/22tt10122
3DK AnefieUganda v Ghana2021/22tt10164
3P SilasSierra Leone v Botswana2021/22tt10216
3KM MotlhankaTanzania v Botswana2021/22tt10292
3S SinghTanzania v Kenya2021/22tt10370
3O TuyisengeSt Helena v Rwanda2022/23tt11691
3CA KeitaBotswana v Mali2022/23tt11710
3AM KimoteRwanda v Tanzania2023tt12592
3SK ThakorUganda v Tanzania2023tt12600
3JM IradukundaTanzania v Rwanda2023tt12601
2R BakumRwanda v Ghana2021tt9924
2Amoluk SinghLesotho v Ghana2021/22tt10132
2Devender SinghLesotho v Ghana2021/22tt10132
2G KansonkhoGhana v Malawi2021/22tt10142
2S SamalEswatini v Rwanda2021/22tt10173
2D KansonkhoRwanda v Malawi2021/22tt10174
2W JacksonRwanda v Malawi2021/22tt10174
2T PereraSierra Leone v Botswana2021/22tt10216
2J BuleleTanzania v Mozambique2021/22tt10217
2FJ MpegnaMozambique v Cameroon2021/22tt10220
2AM KimoteSierra Leone v Tanzania2021/22tt10221
2SK ThakorSierra Leone v Tanzania2021/22tt10221
2V BalakrishnanMozambique v Botswana2021/22tt10287
2I TchakouTanzania v Cameroon2021/22tt10288
2BN ToubeTanzania v Cameroon2021/22tt10288
2RK KisetoNigeria v Tanzania2021/22tt10360
2CS MbaUganda v Nigeria2021/22tt10362
2F AkankwasaTanzania v Uganda2021/22tt10368
2AR PatwaUganda v Tanzania2021/22tt10377
2Sami SohailBotswana v Malawi2022/23tt11699
2CO ObuyaRwanda v Kenya2022/23tt11702
2B MasaukoRwanda v Malawi2022/23tt11707
2T TshoseSt Helena v Botswana2022/23tt11718
2LA SimangoCameroon v Mozambique2022/23tt11730
2SK ThakorGhana v Tanzania2022/23tt11733
2SI RunseweCameroon v Nigeria2022/23tt11736
2T SandeepTanzania v Eswatini2022/23tt11740
2K NassoroEswatini v Tanzania2022/23tt11740
2Z BimenyimanaTanzania v Rwanda2022/23tt11764
2Z BimenyimanaUganda v Rwanda2022/23tt11768
2D NdikubwimanaUganda v Rwanda2022/23tt11768
2K WaiswaTanzania v Uganda2022/23tt11769
2E DusingizimanaUganda v Rwanda2022/23tt11773
2II SelemaniUganda v Tanzania2022/23tt11774
2AJ JabiriUganda v Tanzania2022/23tt11789
2K NassoroUganda v Tanzania2022/23tt11789
2C KyewutaTanzania v Uganda2022/23tt11789
2JJ NyamboUganda v Tanzania2022/23tt11796
2K WaiswaRwanda v Uganda2022/23tt11800
2S SsesaziTanzania v Uganda2022/23tt11811
2C RubagumyaUganda v Rwanda2022/23tt11818
2O ManishimweUganda v Rwanda2023tt12570
2K WaiswaRwanda v Uganda2023tt12570
2RG MukasaTanzania v Uganda2023tt12571
2AR PatwaUganda v Tanzania2023tt12576
2M AkayezuUganda v Rwanda2023tt12578
2K WaiswaRwanda v Uganda2023tt12578
2B MasabaRwanda v Uganda2023tt12578
2C RubagumyaUganda v Rwanda2023tt12583
2RG MukasaRwanda v Uganda2023tt12583
2K NassoroUganda v Tanzania2023tt12584
2B MasabaTanzania v Uganda2023tt12584
2DA MehtaUganda v Tanzania2023tt12588
2AR PatwaUganda v Tanzania2023tt12588
2E SebaremeTanzania v Rwanda2023tt12592
2AR RamjaniRwanda v Uganda2023tt12593
2K WaiswaTanzania v Uganda2023tt12600
2AM KimoteRwanda v Tanzania2023tt12601
2MY IssaRwanda v Tanzania2023tt12605
2DA MehtaRwanda v Tanzania2023tt12605
2K NassoroRwanda v Tanzania2023tt12605